Reklamacja i zwroty

Kupujący ma prawo składać reklamacje w formie elektronicznej lub pisemnej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
numer zamówienia, typ zgłoszenia (zwrot w ciągu 14 dni lub reklamacja), nazwę reklamowanego produktu, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, imię i nazwisko, adres email oraz telefon kontaktowy, adres na który na zostać wysłany towar po wymianie (po uwzględnieniu zasadności reklamacji).

Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.
Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie.
ny w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.